Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giớiCô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửuTrăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá uĐây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !

  Danh sách chap

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 141 30 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 140 28 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 139 18 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 138 24 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 137 47 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 136 45 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 135 39 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 134 35 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 133 27 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 132 34 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 131 23 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 130 23 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 129 26 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 128 22 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 127 19 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 126 20 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 125 21 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 124 26 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 123 28 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 122 21 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 121 23 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 120 27 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 119 17 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 118 22 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 117 23 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 116 21 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 115 21 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 114 20 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 113 21 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 112 27 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 111 18 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 110 21 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 109 18 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 108 18 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 107 20 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 106 22 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 105 19 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 104 21 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 103 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 102 16 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 101 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 100 20 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 99 23 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 98 19 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 97 21 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 96 27 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 95 25 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 94 29 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 93 29 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 92 16 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 91 22 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 90 22 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 89 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 88 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 87 18 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 86 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 85 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 84 22 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 83 22 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 82 23 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 81 27 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 80 17 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 79 24 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 78 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 77 25 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 76 15 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 75 20 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 74 10 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 73 16 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 72 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 71 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 70 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 69 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 68 16 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 67 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 66 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 65 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 64 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 63 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 62 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 61 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 60 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 59 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 58 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 57 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 56 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 55 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 54 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 53 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 52 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 51 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 50 15 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 49 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 48 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 47 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 46 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 45 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 44 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 43 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 42 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 41 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 40 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 39 16 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 38 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 37 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 36 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 35 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 34 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 33 10 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 32 15 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 31 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 30 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 29 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 28 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 27 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 26 15 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 25 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 24 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 23 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 22 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 21 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 20 10 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 19 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 18 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 17 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 16 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 15 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 14 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 13 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 12 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 11 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 10 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 9 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 8 14 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 7 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 6 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 5 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 4 12 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 3 13 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 2 11 lượt xem

  Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 1 16 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!