Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Có tổng 2 đánh giá!


  Giới thiệu
  Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu….

  Danh sách chap

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 185 23 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 184 45 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 183 40 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 182 37 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 181 50 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 180 52 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 179 47 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 178 40 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 177 26 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 176 19 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 175 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 174 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 173 24 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 172 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 171 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 170 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 169 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 168 23 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 167 23 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 166 11 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 165 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 164 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 163 19 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 162 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 161 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 160 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 159 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 158 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 157 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 156 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 155 12 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 154 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 153 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 152 29 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 151 25 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 150 20 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 149 30 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 148 18 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 147 29 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 146 24 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 145 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 144 19 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 143 25 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 142 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 141 28 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 140 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 139 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 138 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 137 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 136 23 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 135 22 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 134 21 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 133 21 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 132 24 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 131 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 130 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 129 19 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 128 21 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 127 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 126 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 125 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 124 19 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 123 18 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 122 24 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 121 18 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 120 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 119 24 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 118 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 117 33 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 116 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 115 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 114 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 113 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 112 12 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 111 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 110 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 109 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 108 - » Ta sẽ không ấn ký lên ai cả 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 107 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 106 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 105 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 104 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 103 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 102 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 101 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 100 - » Ngửi thấy rồi…… Cái mùi đó…… 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 99 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 98 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 97 19 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 96 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 95 - » Không được làm hại Tiểu Phù! 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 94 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 93 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 92 - » Tẩy chay Thư Tiểu Phù!! 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 91 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 90 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 89 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 88 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 87 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 86 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 85 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 84 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 83 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 82 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 81 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 80 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 79 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 78 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 77 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 76 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 75 19 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 74 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 73 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 72 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 71 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 70 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 69 18 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 68 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 67 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 66 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 65 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 64 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 63 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 62 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 61 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 60 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 59 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 58 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 57 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 56 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 55 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 54 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 53 - Reup bản đẹp 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 52 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 51 18 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 50 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 49 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 48 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 47 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 46 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 45 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 44 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 43 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 42 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 41 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 40 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 39 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 38 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 37 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 36 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 35 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 34 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 33 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 32 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 31 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 30 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 29 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 28 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 27 16 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 26 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 25 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 24 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 23 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 22 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 21 12 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 20 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 19 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 18 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 17 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 16 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 15 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 14 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 13 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 12 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 11 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 10 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 9 13 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 8 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 7 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 6 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 5 14 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 4 15 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 3 17 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 2 18 lượt xem

  Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chap 1 20 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!