Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!

  Danh sách chap

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 71 9 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 70 15 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 69 22 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 68 17 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 67 40 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 66 33 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 65 32 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 64 33 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 63 33 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 62 20 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 61 25 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 60 30 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 59 37 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 58 32 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 57 32 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 56 26 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 55 26 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 54 25 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 53 25 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 52 24 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 51 24 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 50 27 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 49 29 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 48 30 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 47 34 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 46 33 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 45 36 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 44 33 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 43 30 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 42 26 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 41 27 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 40 26 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 39 21 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 38 23 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 37 24 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 36 23 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 35 26 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 34 27 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 33 21 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 32 16 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 31 15 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 30 17 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 29 15 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 28 16 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 27 16 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 26 19 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 25 20 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 24 15 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 23 17 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 22 14 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 21 18 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 20 18 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 19 15 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 18 17 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 17 16 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 16 17 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 15 20 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 14 20 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 13 14 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 12 14 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 11 14 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 10 18 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 9 15 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 8 16 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 7 20 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 6 16 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 5 16 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 4 16 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 3 24 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 2 20 lượt xem

  Điện thoại của ta thông tam giới Chap 1 23 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!