Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Loài người bị đột biết gen, trở thành những con quái vật... Nhân loại diệt vong hay anh hùng sẽ xuất hiện?

  Danh sách chap

  Gen Thợ Săn Chap 42 111 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 41 37 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 40 35 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 39 32 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 38 47 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 37 33 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 36 33 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 35 31 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 34 35 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 33 35 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 32 46 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 31 35 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 30 35 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 29 38 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 28 36 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 27 37 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 26 33 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 25 39 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 24 37 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 23 39 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 22 38 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 21 62 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 20 41 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 19 39 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 18 41 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 17 42 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 16 40 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 15 40 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 14 42 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 13 42 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 12 49 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 11 50 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 10 51 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 9 54 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 8 66 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 7 64 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 6 64 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 5 70 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 4 69 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 3 73 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 2 84 lượt xem

  Gen Thợ Săn Chap 1 113 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!