Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Toàn trái đất bị bao phủ bởi cây. Vào năm 2017, thực vật ở Tokyo mọc đầy rẫy và bắt đầu giết chóc con người. Những người sống sót được bảo vệ nhờ con đường điện ngầm, nhưng nguồn cung cấp dần cạn kiệt. Hãy cùng hòa mình với nhân vật học sinh cao trung Akira đối đầu với các loài cây trong cuộc chiến sống còn!!!

  Danh sách chap

  Green Worldz Chap 112 12 lượt xem

  Green Worldz Chap 111 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 110 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 109 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 108 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 107 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 106 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 105 7 lượt xem

  Green Worldz Chap 104 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 103 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 102 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 101 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 100 7 lượt xem

  Green Worldz Chap 99 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 98 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 97 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 96 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 95 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 94 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 93 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 92 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 91 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 90 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 89 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 88 8 lượt xem

  Green Worldz Chap 87 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 86 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 85 8 lượt xem

  Green Worldz Chap 84 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 83 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 82 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 81 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 80 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 79 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 78 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 77 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 76 10 lượt xem

  Green Worldz Chap 75 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 74 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 73 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 72 7 lượt xem

  Green Worldz Chap 71 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 70 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 69 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 68 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 67 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 66 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 65 8 lượt xem

  Green Worldz Chap 64 9 lượt xem

  Green Worldz Chap 63 10 lượt xem

  Green Worldz Chap 62 7 lượt xem

  Green Worldz Chap 61 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 60 7 lượt xem

  Green Worldz Chap 59 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 58 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 57 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 56 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 55 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 54 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 53 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 52 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 51 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 50 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 49 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 48 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 47 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 46 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 45 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 44 7 lượt xem

  Green Worldz Chap 43 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 42 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 41 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 40 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 39 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 38 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 37 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 36 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 35 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 34 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 33 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 32 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 31 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 30 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 29 16 lượt xem

  Green Worldz Chap 28 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 27 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 26 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 25 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 24 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 23 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 22 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 21 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 20 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 19 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 18 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 17 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 16 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 15 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 14 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 13 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 12 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 11 7 lượt xem

  Green Worldz Chap 10 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 9 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 8 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 7 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 6 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 5 5 lượt xem

  Green Worldz Chap 4 6 lượt xem

  Green Worldz Chap 3 10 lượt xem

  Green Worldz Chap 2 9 lượt xem

  Green Worldz Chap 1 9 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!