Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Có tổng 1 đánh giá!


  Giới thiệu
  Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra

  Danh sách chap

  Miền Đất Hứa Chap 109 59 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 108 59 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 107 85 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 106 77 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 105 99 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 104 120 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 103 62 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 102 43 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 101 43 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 100 50 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 99 30 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 98 24 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 97 25 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 96 21 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 95 76 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 94 34 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 93 31 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 92 29 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 91 64 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 90 25 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 89 24 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 88 58 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 87 21 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 86 23 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 85 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 84 24 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 83 26 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 82 31 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 81 23 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 80 23 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 79 24 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 78 15 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 77 17 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 76 - Bình minh chiến trận 33 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 75 - Cờ lau vững chãi 45 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 74 14 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 73 21 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 72 22 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 71 21 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 70 24 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 69 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 68 24 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 67 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 66 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 65 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 64 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 63 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 62 17 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 61 18 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 60 25 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 59 - Lựa Chọn Khôn Ngoan 21 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 58 - Quyết định 46 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 57 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 56 - Thoải Thuận (1) 18 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 55 - B06-32 – Phần 5 17 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 54 - B06-32 – Phần 4 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 53 - B06-32 – Phần 3 18 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 52 17 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 51 27 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 50 28 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 49 28 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 48 23 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 47 21 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 46 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 45 23 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 44 17 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 43 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 42 15 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 41 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 40 16 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 39 17 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 38 17 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 37 23 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 36.5 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 36 22 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 35.5 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 35 17 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 34 22 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 33 21 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 32 25 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 31 15 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 30 18 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 29 15 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 28 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 27 19 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 26.5 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 26 23 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 25 28 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 24 22 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 23 23 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 22 18 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 21.5 16 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 21 15 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 20.5 18 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 20 21 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 19.5 16 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 19 13 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 18 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 17 20 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 16 28 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 15 30 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 14 29 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 13 45 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 12 26 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 11 29 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 10 25 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 9 28 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 8 50 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 7 45 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 6 36 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 5 35 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 4 39 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 3 36 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 2 39 lượt xem

  Miền Đất Hứa Chap 1 58 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!