Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Nhân vật chính là Carol Rido, một thiếu nữ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh xuất thân từ một gia đình triệu phú với một niềm thích thú trong khoa khảo cứu cổ học Ai Cập làm việc ở Cairo. Khi người cố vấn của cô ấy khám phá ngôi mộ của một vị Pharaon trẻ tuổi, một lời nguyền rủa đè lên đầu đoàn khai quật và Carol. Lời nguyền rủa đưa cô ấy trở về quá khứ đến Ai Cập cổ đại, nơi cô bị lôi kéo vào những vấn đề của Ai Cập cổ đại và những quốc gia cổ đại khác như Assyria và Babylon. Carol gặp Menfuisu, một Pharaon trẻ tuổi đẹp trai, là người mà gia đình cô đã khai quật mộ ở thế kỷ 21. Bất chấp sự bướng bỉnh, hung dữ và bản tính mạnh mẽ đầu tiên của anh ta, họ yêu nhau say đắm và cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách. Điều này đã làm người chị cùng cha khác mẹ của Menfuisu, nữ hoàng Asisu giận dữ vì cô đã chờ đợi lâu để cưới anh ta. Carol, đúng với cái nhìn ngoại quốc và khả năng hiếu kỳ để xác định tương lai, trở thành một nhân vật trọng đại trong lịch sử cổ đại.

  Danh sách chap

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 146 31 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 145 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 144 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 143 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 142 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 141 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 140 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 139 22 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 138 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 137 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 136 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 135 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 134 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 133 17 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 132 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 131 21 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 130 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 129 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 128 13 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 127 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 126 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 125 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 124 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 123 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 122 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 121 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 120 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 119 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 118 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 117 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 116 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 115 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 114 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 113 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 112 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 111 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 110 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 109 18 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 108 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 107 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 106 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 105 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 104 12 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 103 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 102 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 101 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 100 30 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 99.5 17 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 99 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 98 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 97 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 96 13 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 95 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 94 28 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 93 18 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 92 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 91 20 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 90 18 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 89 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 88 18 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 87 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 86 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 85 22 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 84 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 83 13 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 82 13 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 81 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 80 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 79 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 78 12 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 77 13 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 76 22 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 75 26 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 74 20 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 73 20 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 72 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 71.5 19 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 71 20 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 70 17 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 69 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 68 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 67 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 66 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 65 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 64 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 63 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 62 13 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 61 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 60 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 59 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 58 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 57 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 56 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 55 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 54 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 53 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 52 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 51 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 50 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 49 17 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 48 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 47 18 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 46 17 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 45 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 44 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 43 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 42 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 41 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 40 16 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 39 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 38 12 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 37 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 36 12 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 35 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 34 13 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 33 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 32 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 31 14 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 30 12 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 29 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 28 15 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 27 12 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 26 11 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 25 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 24 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 23 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 22 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 21 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 20 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 19 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 18 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 17 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 16 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 15 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 14 2 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 13 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 12 10 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 11 8 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 10 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 9 7 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 8 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 7 6 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 6 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 5 9 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 4 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 3 5 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 2 4 lượt xem

  Nữ hoàng Ai Cập Chap 1 7 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!