Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Có tổng 4 đánh giá!


  Giới thiệu
  Tên khác: Girls of the Wild's. Vì hoàn cảnh khó khăn, Song Jae Gu  được thầy hiệu trưởng mời đến học 1 trường cấp 3 của ông. Tưởng chừng như may mắn đã đến với anh, nhưng hóa ra đây là 1 trường nữ sinh . Ngay ngày đi học đầu tiên anh đã có 1 tai nạn ngoài ý muốn với queen người có thế lực nhất ở trường. Liệu anh chàng có thể "sống sót"để tốt nghiệp ra khỏi trường hay không...!?.

  Danh sách chap

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 260 137 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 259 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 258 32 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 257 29 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 256 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 255 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 254 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 253 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 252 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 251 31 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 250 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 249 24 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 248 28 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 247 28 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 246 28 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 245 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 244 49 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 243 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 242 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 241 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 240 32 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 239 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 238 31 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 237 30 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 236 28 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 235 28 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 234 31 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 233 29 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 232 32 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 231 29 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 230 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 229 31 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 228 33 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 227 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 226 30 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 225 27 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 224 26 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 223 33 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 222 29 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 221 28 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 220 31 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 219 32 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 218 27 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 217 31 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 216 26 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 215 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 214 32 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 213 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 212 33 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 211 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 210 32 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 209 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 208 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 207 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 206 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 205 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 204 - End phần 1 45 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 203 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 202 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 201 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 200 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 199 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 198 31 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 197 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 196 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 195 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 194 33 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 193 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 192 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 191 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 190 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 189 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 188 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 187 45 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 186 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 185 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 184 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 183 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 182 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 181 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 180 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 179 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 178 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 177 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 176 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 175 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 174 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 173 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 172 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 171 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 170 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 169 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 168 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 167 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 166 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 165 52 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 164 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 163 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 162 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 161 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 160 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 159 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 158 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 157 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 156 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 155 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 154 47 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 153 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 152 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 151 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 150 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 149 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 148 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 147 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 146 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 145 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 144 57 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 143 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 142 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 141 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 140 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 139 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 138 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 137 80 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 136 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 135 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 134 32 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 133 49 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 132 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 131 33 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 130 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 129 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 128 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 127 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 126 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 125 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 124 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 123 45 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 122 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 121 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 120 53 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 119 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 118 32 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 117 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 116 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 115 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 114 33 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 113 46 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 112 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 111 46 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 110 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 109 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 108 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 107 46 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 106 34 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 105 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 104 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 103 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 102 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 101 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 100 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 99 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 98 46 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 97 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 96 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 95 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 94 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 93 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 92 49 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 91 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 90 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 89 35 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 88 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 87 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 86 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 85 37 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 84 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 83 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 82 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 81 41 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 80 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 79 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 78 36 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 77 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 76 48 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 75 49 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 74 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 73 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 72 47 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 71 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 70 39 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 69 46 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 68 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 67 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 66 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 65 38 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 64 45 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 63 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 62 47 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 61 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 60 48 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 59 50 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 58 46 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 57 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 56 52 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 55 53 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 54 45 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 53 48 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 52 49 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 51 55 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 50 47 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 49 42 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 48 46 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 47 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 46 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 45 40 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 44 50 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 43 44 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 42 51 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 41 48 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 40 48 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 39 49 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 38 49 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 37 45 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 36 45 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 35 47 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 34 43 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 33 50 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 32 51 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 31 50 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 30 46 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 29 49 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 28 52 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 27 53 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 26 48 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 25 48 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 24 55 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 23 53 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 22 53 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 21 52 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 20 55 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 19 55 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 18 50 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 17 51 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 16 58 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 15 55 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 14 59 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 13 62 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 12 64 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 11 86 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 10 65 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 9 62 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 8 59 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 7 54 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 6 92 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 5 65 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 4 61 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 3 65 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 2 73 lượt xem

  Nữ Sinh Trường Học Wilds Chap 1 100 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!