Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật

  Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21

  Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn

  Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế

  Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . .

  Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . .

  Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau

  Danh sách chap

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 144.5 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 144.2 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 144.1 41 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 144 31 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 143 48 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 142.2 64 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 142.1 71 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 142 63 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 141.2 86 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 141.1 76 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 140.2 70 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 140.1 64 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 139.5 92 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 139.2 53 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 139 78 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 138.2 37 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 138 32 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 137 36 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 136 33 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 135 36 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 134 52 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 133 29 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 132 32 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 131 28 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 130 26 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 129 26 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 128 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 127 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 126 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 125 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 124 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 123 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 122 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 121 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 120 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 119 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 118 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 117.5 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 117 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 116 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 115 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 114 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 113 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 112 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 111 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 110 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 109 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 108 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 107 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 106 19 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 105 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 104 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 103 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 102 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 101 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 100 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 99 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 98 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 97 19 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 96 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 95 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 94 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 93 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 92 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 91 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 90 26 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 89 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 88 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 87 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 86 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 85 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 84 28 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 83 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 82 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 81 26 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 80 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 79 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 78 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 77 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 76 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 75 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 74 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 73 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 72 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 71 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 70 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 69 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 68 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 67 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 66 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 65 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 64 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 63 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 62 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 61 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 60 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 59 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 58 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 57 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 56 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 55 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 54 27 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 53 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 52 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 51 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 50 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 49 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 48.2 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 48 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 47 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 46 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 45 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 44 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 43 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 42 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 41 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 40 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 39 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 38 26 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 37 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 36 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 35 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 34 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 33 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 32 20 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 31 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 30 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 29 26 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 28 29 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 27 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 26 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 25 27 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 24 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 23 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 22 33 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 21 27 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 20 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 19 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 18 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 17 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 16 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 15 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 14 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 13 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 12 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 11 26 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 10 28 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 9 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 8 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 7 23 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 6 25 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 5 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 4 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 3 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.2 22 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.1 24 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2 21 lượt xem

  Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 1 51 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!