Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Có tổng 1 đánh giá!


  Giới thiệu
  Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

  Danh sách chap

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 53 10 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 52 14 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 51 10 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 50 31 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 49 - video 24 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 48 22 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 47 - video 26 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 46 29 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 45 25 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 44 - video 29 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 43 - video 39 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 42 31 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 41 - video 48 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 40 31 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 39 34 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 38 38 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 37 45 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 36 43 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 35 45 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 34 40 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 33 42 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 32 - video 47 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 31 - video 37 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 30 41 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 29 - video 49 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 28 53 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 27 49 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 26 53 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 25 47 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 24 51 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 23 - video 46 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 22 51 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 21 - video 52 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 20 48 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 19 - video 50 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 18 51 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 17 53 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 16 58 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 15 51 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 14 61 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 13 56 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 12 49 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 11 53 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 10 49 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 9 57 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 8 - video 45 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 7 56 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 6 52 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 5 52 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 4 53 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 3 48 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 2 55 lượt xem

  Ta Là Đại Thần Tiên Chap 1 59 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!