Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Hơn 100 năm trước, giống người khổng lồ Titan đã tấn công và đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng. Những con người sống sót tụ tập lại, xây bao quanh mình 1 tòa thành 3 lớp kiên cố và tự nhốt mình bên trong để trốn tránh những cuộc tấn công của người khổng lồ. Họ tìm mọi cách để tiêu diệt người khổng lồ nhưng không thành công. Và sau 1 thế kỉ hòa bình, giống khổng lồ đã xuất hiện trở lại, một lần nữa đe dọa sự tồn vong của con người....

  Elen và cô em gái Mikasa phải chứng kiến một cảnh tượng cực kinh khủng - mẹ của mình bị ăn thịt ngay trước mắt. Elen thề rằng cậu sẽ giết tất cả những tên khổng lồ mà cậu gặp...

  Danh sách chap

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 112 13 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 111 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 110 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 109 26 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 108 19 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 107 23 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 106 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 105 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 104 5 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 103 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 102 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 101 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 100 4 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 99 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 98 4 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 97 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 96 4 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 95 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 94 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 93 5 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 92 13 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 91 7 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 90 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 89 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 88.5 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 88 12 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 87 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 86 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 85 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 84 11 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 83 12 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 82 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 81 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 80 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 79 7 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 78 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 77 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 76 11 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 75 13 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 74 11 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 73 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 72 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 71 11 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 70 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 69 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 68 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 67 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 66 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 65 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 64 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 63 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 62 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 61 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 60 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 59 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 58 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 57 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 56 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 55 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 54 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 53 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 52 11 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 51 11 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 50 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 49 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 48 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 47 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 46 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 45 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 44 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 43 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 42 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 41 7 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 40 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 39 7 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 38 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 37 7 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 36 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 35 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 34 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 33 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 32 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 31 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 30 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 29 13 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 28 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 27 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 26 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 25 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 24 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 23 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 22 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 21 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 20 14 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 19 14 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 18.5 - - Cuốn sổ tay của Ilse 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 18 5 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 17 3 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 16 3 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 15 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 14 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 13 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 12 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 11 11 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 10 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 9.5 - - Chương đặc biệt: Hạ sĩ Rivaille 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 9 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 8 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 7 9 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 6 10 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 5 8 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 4 5 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 3 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 2 6 lượt xem

  Tấn Công Người Khổng Lồ Chap 1 5 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!