Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Chuyện gì xảy ra với thành phố mà tôi đang sống thế? Vợ con tôi đâu rồi? Cuộc sống hạnh phúc của tôi đâu rồi?? Bầy Ong khổng lồ này là sao? Liệu tôi có trở thành con mồi của chúng? Con người sẽ trở thành một mắt xích của chuỗi thức ăn hay sao? Làm sao để sống sót ??????   Nếu các bạn muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì không còn cách nào khác rồi! Phải đọc thôi ^^ Hive là một bộ truyện viễn tưởng mới nổi gần đây của tác giả Kim Gyu Sam, nó đã gây được tiếng vang lớn trong ngành Manhwa Hàn Quốc. Tác phẩm phản ánh được khát vọng sinh tồn của con người và khiến con người ta trân quý tình yêu trong cuộc sống….

  Danh sách chap

  Thảm Họa Ong Độc Chap 242 27 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 241 30 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 240 37 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 239 22 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 238 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 237 17 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 236 17 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 235 20 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 234 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 233 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 232 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 231 26 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 230 17 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 229 22 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 228 17 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 227 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 226 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 225 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 224 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 223 27 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 222 29 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 221 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 220 20 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 219 20 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 218 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 217 7 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 216 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 215 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 214 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 213 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 212 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 211 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 210 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 209 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 208 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 207 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 206 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 205 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 204 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 203 34 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 202 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 201 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 200 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 199 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 198 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 197 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 196 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 195 7 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 194 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 193 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 192 7 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 191 18 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 190 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 189 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 188 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 187 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 186 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 185 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 184 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 183 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 182 20 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 181 20 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 180 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 179 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 178 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 177 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 176 17 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 175 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 174 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 173 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 172 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 171 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 170 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 169 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 168 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 167 18 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 166 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 165 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 164 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 163 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 162 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 161 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 160 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 159 18 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 158 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 157 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 156 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 155 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 154 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 153 17 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 152 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 151 7 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 150 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 149 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 148 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 147 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 146 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 145 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 144 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 143 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 142 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 141 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 140 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 139 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 138 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 137 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 136 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 135 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 134 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 133 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 132 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 131 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 130 7 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 129 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 128 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 127 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 126 21 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 125 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 124 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 123 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 122 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 121 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 120 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 119 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 118 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 117 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 116 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 115 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 114 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 113 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 112 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 111 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 110 17 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 109 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 108 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 107 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 106 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 105 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 104 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 103 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 102 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 101 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 100 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 99 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 98 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 97 7 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 96 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 95 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 94 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 93 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 92 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 91 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 90 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 89 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 88 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 87 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 86 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 85 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 84 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 83 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 82 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 81 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 80 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 79 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 78 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 77 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 76 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 75 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 74 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 73 18 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 72 19 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 71 18 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 70 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 69 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 68 7 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 67 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 66 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 65 6 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 64 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 63 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 62 7 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 61 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 60 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 59 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 58 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 57 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 56 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 55 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 54 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 53 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 52 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 51 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 50 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 49 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 48 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 47 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 46 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 45 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 44 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 43 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 42 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 41 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 40 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 39 8 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 38 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 37 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 36 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 35 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 34 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 33 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 32 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 31 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 30 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 29 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 28 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 27 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 26 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 25 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 24 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 23 18 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 22 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 21 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 20 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 19 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 18 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 17 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 16 14 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 15 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 14 11 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 13 10 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 12 15 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 11 16 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 10 9 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 9 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 8 18 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 7 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 6 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 5 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 4 12 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 3 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 2 13 lượt xem

  Thảm Họa Ong Độc Chap 1 11 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!