Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Phần tiếp theo của bộ truyện The Breaker (phần 1 - cùng tác giả luôn). Sau khi bị sư phụ của mình - Goomonryong phá hủy huyệt Đan Điền, Yi Shioon đã rời bỏ Murim để trở về với cuộc sống đời thường mà cậu tin rằng sư phụ của cậu rất mong muốn cậu trở về nơi đó. Nhưng với một chàng trai nắm trong tay huy hiệu Phượng Hoàng của gia tộc Sunwoo và sự thông tuệ tuyệt kỹ Haven Black & Earth, thế giới Murim rồi sẽ tìm đến cậu...

  Danh sách chap

  Thế giới Murim 2 Chap 200.5 46 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 200 - - End 24 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 199 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 198 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 197 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 196 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 195 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 194 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 193 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 192 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 191 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 190 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 189 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 188 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 187 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 186 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 185 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 184 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 183 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 182 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 181 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 180 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 179 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 178 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 177 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 176 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 175 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 174 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 173 13 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 172 22 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 171 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 170.5 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 170 13 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 169 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 168 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 167 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 166 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 165 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 164 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 163 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 162 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 161 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 160 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 159 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 158 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 157 13 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 156 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 155.2 - Ngoại truyện 2 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 155.1 - Ngoại truyện 1 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 155 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 154 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 153 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 152 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 151 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 150 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 149 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 148 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 147 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 146 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 145 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 144 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 143 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 142 12 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 141 10 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 140 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 139 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 138 11 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 137 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 136 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 135 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 134 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 133 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 132 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 131 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 130 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 129 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 128 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 127 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 126 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 125 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 124 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 123 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 122 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 121 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 120 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 119 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 118 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 117 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 116 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 115 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 114 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 113 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 112 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 111 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 110 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 109 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 108 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 107 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 106 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 105 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 104 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 103 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 102 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 101 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 100 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 99 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 98 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 97 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 96 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 95 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 94 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 93 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 92 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 91 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 90 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 89 23 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 88 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 87 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 86 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 85 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 84 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 83 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 82 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 81 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 80 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 79 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 78 21 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 77 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 76 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 75 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 74 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 73 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 72 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 71 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 70 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 69 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 68 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 67 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 66 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 65 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 64 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 63 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 62.5 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 62 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 61 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 60 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 59 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 58 21 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 57 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 56 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 55 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 54 21 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 53 22 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 52 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 51 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 50 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 49 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 48 23 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 48 - ,005 0 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 47 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 46 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 45 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 44 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 43 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 42 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 41 21 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 40 19 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 39 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 38 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 37 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 36 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 35 22 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 34 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 33 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 32 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 31 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 30 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 29 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 28 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 27 21 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 26 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 25 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 24 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 23 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 22 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 21 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 20 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 19 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 18 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 17 14 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 16 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 15 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 14 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 13 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 12 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 11 15 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 10 18 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 9 21 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 8 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 7 23 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 6 16 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 5 21 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 4 17 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 3 20 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 2 23 lượt xem

  Thế giới Murim 2 Chap 1 48 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!