Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Tội phạm và bạo lực vị thành niên đang là tâm bão của dư luận Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nhằm giải quyết vấn đề, một ngôi trường “độc nhất vô nhị” đã ra đời trong hoàn cảnh đó

  Danh sách chap

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 107 49 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 106 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 105 18 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 104 22 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 103 18 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 102 13 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 101 13 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 100 17 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 99 17 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 98 17 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 97 17 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 96 13 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 95 17 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 94 17 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 93 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 92 15 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 91 13 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 90 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 89 15 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 88 13 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 87 16 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 86 18 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 85 19 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 84 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 83 15 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 82 22 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 81 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 80 16 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 79 16 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 78 16 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 77 24 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 76 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 75 18 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 74 27 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 73 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 72 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 71 28 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 70 26 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 69 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 68 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 67 26 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 66 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 65 19 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 64 19 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 63 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 62 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 61 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 60 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 59 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 58 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 57 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 56 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 55 28 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 54 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 53 24 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 52 12 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 51 27 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 50 26 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 49 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 48 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 47 27 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 46 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 45 32 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 44 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 43 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 42 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 41 22 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 40 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 39 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 38 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 37 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 36 28 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 35 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 34 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 33 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 32 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 31 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 30 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 29 20 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 28 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 27 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 26 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 25 21 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 24 34 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 23 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 22 26 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 21 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 20 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 19 29 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 18 29 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 17 24 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 16 24 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 15 28 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 14 24 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 13 22 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 12 24 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 11 24 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 10 30 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 9 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 8 31 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 7 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 6 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 5 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 4 23 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 3 24 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 2 25 lượt xem

  Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chap 1 30 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!