Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Có tổng 1 đánh giá!


  Giới thiệu
  Phất tay áo: hô mưa gọi gió! Tung đấm: Trời rung đất chuyển!
  Đây là một Thế giới: Cường giả vi tôn! Thượng Cổ Phong Thần đại chiến
  dẫn động Thiên nộ. giáng xuống Thiên Lôi Địa Hỏa, đại địa bị chia cắt thành:
  Cửu Vực Thập Bát Châu!
  Thiên tài các Tộc trải qua vạn năm bắt đầu xuất hiện! Cô Thiếu "Đông
  Huyền Châu" là Dạ Thương xuất thế, lực áp Thiên Tài các Tộc. ngang dọc
  Cửu Vực Thập Bát Châu, thành tựu uy danh vô thượng!
  Tầng thứ tu luyện:
  Luyện Khí, Tụ Nguyên, Ngưng Đan, Phân Thần, Vấn Hư, Hạo Thiên, Thánh Cảnh, Thánh Vương Cảnh,
  Quân Vương Cảnh, Quân Chủ Cảnh, Đế Cảnh, Đế Kiếp Cảnh, Hoàng Kiếp Cảnh, Thần Hoàng

  Danh sách chap

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 54 37 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 53 9 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 52 10 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 51 10 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 50 14 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 49 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 48 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 47 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 46 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 45 14 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 44 11 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 43 11 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 42 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 41 10 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 40 9 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 39 9 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 38 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 37 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 36 5 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 35 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 34 6 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 33 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 32 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 31 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 30 13 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 29 9 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 28 9 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 27 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 26 5 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 25 9 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 24 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 23 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 22 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 21 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 20 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 19 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 18 14 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 17 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 16 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 15 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 14 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 13 11 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 12 11 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 11 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 10 7 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 9 6 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 8 6 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 7 6 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 6 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 5 8 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 4 10 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 3 13 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 2 6 lượt xem

  Vạn Đạo Thành Thần Chap 1 7 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!