Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Izumi Hayato bị mất chức chủ tịch hội học sinh vào tay một cô gái tên Wakana Ui - người trong ngày tranh cử đã phát bao cao su miễn phí cho toàn trường với lời tuyên bố nếu cô trúng cử sẽ thì sẽ ủng hộ quyền yêu đương tự do... đang ấm ức vì bị mất chức và thì bỗng nhiên Ui tiến đến và hỏi cậu liệu có thể cho cô ấy đến nhà tối nay được không... điều gì sẽ xảy ra? xin mời các bạn đọc truyện.

  Danh sách chap

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 88 4 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 87 0 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 86 0 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 85 5 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 84 1 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 83 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 82 18 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 81 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 80 13 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 79 9 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 78 5 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 77 1 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 76 - 27/11/2018 31 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 75 - 27/11/2018 15 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 74 - 27/11/2018 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 73 - 27/11/2018 14 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 72 - 27/11/2018 9 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 71 - 27/11/2018 15 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 70 19 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 69 13 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 68 13 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 67 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 66 7 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 65 16 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 64 8 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 63 7 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 62 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 61 15 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 60 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 59 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 58 12 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 57 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 56 7 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 55 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 54 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 53 12 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 52 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 51 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 50 8 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 49 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 48 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 47 12 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 46 15 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 45 12 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 44 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 43 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 42 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 41 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 40 19 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 39 12 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 38 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 37 17 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 36 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 35 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 34 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 33 14 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 32 19 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 31 10 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 30 16 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 29 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 28 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 27 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 26 13 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 25.5 - - Một Ngày Hè Của Hội Học Sinh 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 25 7 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 24 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 23 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 22 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 21 12 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 20 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 19 7 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 18 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 17 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 16 17 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 15 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 14 14 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 13 14 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 12 12 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 11 13 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 10 7 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 9 16 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 8 13 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 7 12 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 6 15 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 5 14 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 4 11 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 3 15 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 2 26 lượt xem

  Vợ tôi là Chủ tịch Hội học sinh Chap 1 38 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!