Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Sau trận chiến hạt nhân, Nhà tù Xích Trụ (Stanley Prison) từng là nhà tù lớn nhất đã thành một Nhà Ăn, những người được chọn ở lại đều là kỳ nhân dị sĩ, họ có nhiệm vụ đặc biệt gì trong thế giới đầy bạo lực và xấu xa?

  Danh sách chap

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 29 5 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 28.2 12 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 28 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 27.2 12 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 27 10 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 26.2 4 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 26.1 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 25.2 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 25 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 24.2 4 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 24 8 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 23.2 4 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 23 6 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 22.2 7 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 22 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 21.2 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 21 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 20.2 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 20 4 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 19.2 4 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 19 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 18.2 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 18 6 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 17.2 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 17 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 16.2 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 16 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 15.2 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 15 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 14.2 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 14 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 13.2 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 13 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 12.2 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 12 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 11.2 4 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 11 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 10.2 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 10 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 9.2 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 9 1 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 8.2 1 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 8 6 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 7.2 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 7 1 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 6.2 1 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 6 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 5.2 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 5 1 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 4.2 1 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 4 12 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 3.2 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 3 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 2.2 3 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 2.1 2 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 1.2 1 lượt xem

  Xích Trụ Phạn Đường Chap 1.1 5 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!