Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong
  Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...
  Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...
  Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

  Danh sách chap

  Yêu Thần Ký Chap 202.5 36 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 202 52 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 201.5 54 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 201 - video 62 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 200.5 43 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 200 53 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 199.5 66 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 199 57 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 198.5 - video 72 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 198 61 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 197.5 56 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 197 58 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 196.5 58 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 196 34 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 195.5 35 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 195 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 194.5 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 194 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 193 22 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 192 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 191 26 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 190 23 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 189 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 188.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 188 - - Rời khỏi Thành Chủ Phủ 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 187.5 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 187 - - một đêm sau trận đại chiến 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 186.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 186 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 185.5 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 185 22 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 184.5 20 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 184 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 183.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 183 27 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 182.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 182 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 181.5 32 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 181 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 180.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 180 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 179.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 179 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 178.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 178 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 177.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 177 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 176.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 176 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 175.5 41 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 175 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 174.5 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 174 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 173.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 173 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 172.5 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 172 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 171.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 171 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 170.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 170 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 169.5 24 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 169 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 168.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 168 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 167.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 167 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 166.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 166 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 165.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 165 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 164.5 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 164 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 163.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 163 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 162.5 20 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 162 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 161.5 26 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 161 26 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 160.5 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 160 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 159.5 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 159 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 158.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 158 20 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 157.5 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 157 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 156.5 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 156 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 155.5 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 155 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 154.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 154 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 153.5 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 153 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 152.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 152 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 151.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 151 20 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 150.5 35 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 150 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 149.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 149 33 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 148.5 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 148 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 147.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 147 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 146.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 146 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 145.5 24 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 145 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 144.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 144 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 143 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 142.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 142 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 141.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 141 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 140.5 37 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 140 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 139.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 139 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 138.5 20 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 138 28 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 137.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 137 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 136.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 136 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 135.5 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 135 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 134.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 134 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 133.5 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 133 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 132.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 132 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 131.5 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 131 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 130.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 130 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 129.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 129 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 128.5 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 128 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 127.5 22 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 127 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 126.5 25 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 126 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 125.5 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 125 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 124.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 124 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 123.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 123 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 122.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 122 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 121.5 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 121 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 120.5 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 120 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 119.5 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 119 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 118.5 24 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 118 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 117.5 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 117 20 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 116.5 27 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 116 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 115.5 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 115 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 114.5 26 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 114 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 113.5 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 113 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 112.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 112 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 111.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 111 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 110.5 31 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 110 22 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 109.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 109 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 108.5 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 108 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 107.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 107 32 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 106.5 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 106 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 105.5 29 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 105 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 104.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 104 25 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 103.5 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 103 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 102.5 26 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 102 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 101.5 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 101 17 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 100.5 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 100 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 99.5 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 99 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 98.5 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 98 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 97.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 97 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 96.5 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 96 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 95.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 95 21 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 94.5 19 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 94 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 93.5 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 93 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 92.5 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 92 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 91.5 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 91 13 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 90.5 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 90 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 89.5 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 89 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 88.5 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 88 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 87.5 14 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 87 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 86.5 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 86 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 85.5 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 85 20 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 84.5 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 84 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 83.5 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 83 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 82.5 15 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 82 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 81 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 80 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 79 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 78 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 77 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 76 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 75 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 74 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 73 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 72 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 71 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 70 18 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 69 16 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 68 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 67 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 66 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 65 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 64 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 63 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 62 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 61 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 60 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 59 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 58 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 57 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 56 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 55 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 54 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 53 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 52 6 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 51 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 50 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 49 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 48 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 47 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 46 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 45 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 44 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 43 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 42 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 41 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 40 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 39 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 38 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 37 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 36 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 35 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 34 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 33 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 32 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 31 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 30 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 29 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 28 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 27 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 26 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 25 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 24 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 23 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 22 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 21 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 20 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 19 11 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 18 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 17 7 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 16 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 15 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 14 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 13 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 12 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 11 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 10 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 9 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 8 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 7 12 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 6 8 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 5 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 4 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 3 9 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 2 10 lượt xem

  Yêu Thần Ký Chap 1 14 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!